Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Báo Nhân Dân: Tỉnh ủy Bạc Liêu đẩy mạnh thực hiện năm trụ cột kinh tế

Đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, bình quân là 6,5%/năm. Trong 17 chỉ tiêu đạt và vượt, có những chỉ tiêu vượt khá xa, như tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,5% từ năm 2016 đến 2018, trong khi chỉ tiêu đưa ra chỉ là 2%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hiện đã đạt hơn 83%, chỉ tiêu đưa ra là 70%; thu ngân sách trong cân đối bình quân từ năm 2016 đến 2018 đạt hơn 31%, trong khi chỉ tiêu Nghị quyết là hơn 7%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37767902-tinh-uy-bac-lieu-day-manh-thuc-hien-nam-tru-cot-kinh-te.html

Nông dân huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn. Ảnh: NGUYỄN XUÂN HÃN

Về mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào tốp các tỉnh khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước, Tỉnh ủy phân tích rõ những khó khăn, thách thức để tìm giải pháp khắc phục. Trong đó, một số công trình, dự án động lực đã xác định trong Nghị quyết triển khai chậm do thiếu nguồn lực; một số nhiệm vụ chỉ tiêu chưa đạt kết quả như mong muốn; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thấp; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vẫn còn khó khăn.

Nhằm tạo đột phá mới, tăng tốc phát triển để sớm trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định năm trụ cột kinh tế, như coi trọng phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa, gạo; chú trọng năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời và điện khí; phát triển du lịch; nâng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

* UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, với tổng kinh phí hơn 26,6 tỷ đồng. Theo đó, ngoài hỗ trợ nhân đàn, với hộ chăn nuôi xây dựng các công trình khí sinh học, đệm lót sinh học, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí, nhưng không quá năm triệu đồng/công trình cho khoảng 4.300 hộ xây dựng đệm lót sinh học, hầm bi-ô-ga. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân nhằm mục tiêu góp phần thực hiện thành công chương trình cơ cấu lại ngành chăn nuôi. Cùng với đó giúp người chăn nuôi nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật, bảo đảm năng suất, chất lượng cao, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao tính bền vững trong chăn nuôi.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có tổng đàn gia súc gần 530 nghìn con, chủ yếu là lợn và bò, đàn gia cầm hơn 410 nghìn con. Trước đó, thực hiện chương trình cơ cấu lại ngành chăn nuôi, tỉnh đã hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng cho nông hộ để xây dựng hơn 1.435 công trình khí sinh học, hỗ trợ nâng cao chất lượng giống gia súc cung cấp cho các hộ chăn nuôi.

Tìm kiếm:✨

  • Chăn nuôi, Tổng đàn, Người chăn nuôi, Nông hộ, Tỉnh ủy Bạc Liêu, Sinh học, Sản xuất, Nhiệm kỳ 2015, Nguyễn Xuân Hãn, Phát triển nông nghiệp, Hỗ trợ, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, UBND tỉnh Trà Vinh, Điện khí, Lợn hơi, Tổng thu ngân sách, Gia súc, Gia cầm, Dân tộc thiểu số

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét