Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Báo Hải Quan: Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS: Được điều chuyển tài sản, trừ xe công về các địa phương

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đồng ý điều chuyển tài sản là máy móc, trang thiết bị của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về 47 địa phương để bố trí cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/du-an-quy-toan-cau-phong-chong-hiv-aids-duoc-dieu-chuyen-tai-san-tru-xe-cong-ve-cac-dia-phuong.aspx

Cùng với đó, trong số các địa phương, một số chưa có văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản, gồm: Đắk Lắk, Cà Mau, Bạc Liêu và Quảng Bình, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế bổ sung ý kiến của UBND các tỉnh này gửi về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

Trường hợp các tỉnh này không có ý kiến bằng văn bản, đề nghị Bộ Y tế xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo các hình thức khác phù hợp theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với tài sản là xe ô tô của dự án, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng xem xét quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Vì vậy, trước mắt, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ tài sản là xe ô tô của dự án. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định, Bộ Y tế rà soát tiêu chuẩn, định mức và có đề xuất cụ thể bằng văn bản gửi Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

H.Vân

Tìm kiếm:✨

  • AIDS, Đề nghị Bộ, Bộ tài chính, Y tế, Của dự án, Văn bản, Các tỉnh, Xe công, Chính phủ ban hành, Công văn, Quản lý, Được Ban, Nghị định, Quản lý chặt chẽ, Bạc Liêu, Xử lý, Ban quản lý dự án, Cấp có thẩm quyền, Văn phòng chính phủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét