Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo CAND: Bạc Liêu sáp nhập nhiều sở, ngành

Ngày 2-11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bac-lieu-sap-nhap-nhieu-so-nganh-518098/

Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ.

Sáp nhập Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông hành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo…

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các Sở, ngành và giảm 19 biên chế.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, cơ sở để sắp xếp các cơ quan nói trên là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn Đức

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc, Bạc Liêu, Sắp xếp, UBND Tỉnh, Khóa IX, Sáp nhập, Tỉnh Bạc Liêu, Nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết, Hội đồng nhân dân, Khoa học công nghệ, Kỳ họp, Tôn giáo, Về việc, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Ban chấp hành, Giáo dục và đào tạo, Tỉnh ủy, Trung ương đảng

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét