Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo Chính Phủ: Bạc Liêu sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Ngày 02/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số nội dung khác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/nhan-su/bac-lieu-sap-xep-lai-cac-co-quan-chuyen-mon-cap-tinh/351075.vgp

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, theo nội dung Nghị quyết, hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành lập Ban Dân tộc-Tôn giáo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Sau khi sắp xếp lại các cơ quan trên, giảm được 22 tổ chức bên trong, giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 1 đơn vị trực thuộc sở. Về biên chế, sau khi tiến hành sắp xếp, giảm được 19 biên chế. Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau khi sắp xếp còn 16 sở, ngành, giảm 3 sở.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Sở Tài chính được điều động nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh, Sở nội vụ, Ủy ban nhân dân, Sắp xếp, Nhiệm vụ, Kỳ họp, Ủy viên, Công tác, Đại biểu, HĐND tỉnh, Khóa IX, Giảm 1, Bạc Liêu, Về việc, Sau khi, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Tờ trình, Tôn giáo, Tỉnh ủy