Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo Lao Động: Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu chính thức kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu từ ngày 2.11.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodong.vn/xa-hoi/sap-nhap-mot-so-so-ban-thuoc-ubnd-tinh-bac-lieu-639365.ldo

HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) HĐND tính khóa IX diễn ra sáng nay (2.11), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Sở Giáo dục Đào tạo sẽ ghép với Sở Khoa học Công nghệ. Ảnh: Nhật Hồ

Theo đó, hợp nhất Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập mới Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Khoa học Công nghệ sẽ ghép với Sở Giáo dục Đào tạo. Ảnh: Nhật Hồ

Theo UBND tỉnh, cơ sở để sắp xếp các cơ quan nói trên là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ ghép với Sở Thông tin và Truyền thông (ảnh Nhật Hồ)

Được biết, sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm 3 cơ quan chuyên môn; giảm 22 tổ chức bên trong (các phòng, ban); giảm 1 đơn vị trực thuộc, tinh giảm 19 biên chế…

NHẬT HỒ

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc, Bạc Liêu, Sắp xếp, UBND Tỉnh, Sáp nhập, Nhật Hồ, Nghị quyết, Khóa IX, Hội đồng nhân dân, Tôn giáo, Về việc, Khoa học công nghệ, Kỳ họp, Sáng nay, Sở văn hóa, Ban chấp hành, Tỉnh ủy, Trung ương đảng

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét