Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo Nhân Dân: Bạc Liêu chính thức sáp nhập một số sở, ngành

Sáng 2-11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức kỳ họp thứ tám (bất thường), thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành của tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất cao việc kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở này về Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, chính thức sáp nhập một số sở, ban thuộc UBND tỉnh kể từ ngày 2-11.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38119802-bac-lieu-chinh-thuc-sap-nhap-mot-so-so-nganh.html

HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành tại Bạc Liêu.

Cũng tại kỳ họp thứ tám (bất thường) này, HĐND tỉnh Bạc Liêu bước đầu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Cụ thể như: Hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập mới Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Như vậy, sau khi sắp xếp, sáp nhập, hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm ba cơ quan chuyên môn; giảm 22 tổ chức bên trong (các phòng, ban); giảm một đơn vị trực thuộc, tinh giảm 19 biên chế…

Theo HĐND và UBND tỉnh Bạc Liêu, việc bước đầu sắp xếp nêu trên là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh nhằm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: TRỌNG DUY

Tìm kiếm:✨

  • Sáp nhập, Sắp xếp, UBND tỉnh Bạc Liêu, Hội đồng nhân dân, Tổ chức bộ máy, Bạc Liêu, Nghị quyết, UBND Tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Trọng Duy, Biên chế, Kỳ họp, Nhiệm vụ, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Tôn giáo, Ban chấp hành, Tỉnh ủy, Trung ương đảng

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét