Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Báo Nhân Dân: Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 5 đến 9-11-2018

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM tuần từ 5 đến 9-11-2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chungkhoan/chungkhoan-thitruong/item/38145702-lich-chot-tra-co-tuc-tuan-tu-5-den-9-11-2018.html

(Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn)

* Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (mã SEA sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 06-11-2018 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 07-11-2018.

* CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (mã PAI sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 06-11-2018 và ngày ĐKCC là 07-11-2018.

* Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (mã SBL sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 07-11-2018 và ngày ĐKCC là 08-11-2018.

* Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã NAF sàn HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm), ngày GDKHQ là 07-11-2018 và ngày ĐKCC là 08-11-2018.

* Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM sàn HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 07-11-2018 và ngày ĐKCC là 08-11-2018.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32 sàn HOSE) trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 08-11-2018 và ngày ĐKCC là 09-11-2018.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã IDI sàn HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 và trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 08-11-2018 và ngày ĐKCC là 09-11-2018.

* Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC sàn HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 08-11-2018 và ngày ĐKCC là 09-11-2018.

* CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN sàn HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 09-11-2018 và ngày ĐKCC là 12-11-2018.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Nhà đầu tư cần mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày đăng ký cuối cùng sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 29-10 đến 2-11-2018

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Nhà đầu tư cần mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày đăng ký cuối cùng sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

KHÁNH GIANG

Tìm kiếm:✨

  • Cổ tức, Cổ phiếu, Cổ đông, Tạm ứng, Phát hành, Năm 2018, Ngày giao dịch, Đại hội cổ đông, UpCom, Hastc, Đợt 2, Mua cổ phiếu, Sàn HOSE, Tư Cần, Bạc Liêu, Khánh Giang, Tổng cty thủy sản việt nam, Cổ phiếu thưởng, Bán cổ phiếu, Cổ phiếu quỹ, Đa quốc gia, Chứng khoán, Viễn thông, Công ty cổ phần

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét