Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo Nông Nghiệp: Bạc Liêu: Sát nhập nhiều sở, ngành

Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ sẽ kết thúc hoạt động…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, nguồn bài: https://nongnghiep.vn/bac-lieu-sat-nhap-nhieu-so-nganh-post229983.html

UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, theo Nghị quyết vừa được thông qua, sẽ hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập mới Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ sẽ kết thúc hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở này về Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Như vậy, sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và giảm 19 biên chế.

TRỌNG LINH

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc, Bạc Liêu, Sở văn hóa, Sắp xếp, Khóa IX, Hợp nhất, Nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết, Ban Dân tộc tỉnh, Hội đồng nhân dân, Khoa học công nghệ, Kỳ họp, Tôn giáo, Về việc, Biên chế, Nhiệm kỳ

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét