Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Báo Pháp Luật Plus: Giao lưu nghệ thuật 'Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển, đảo'

Chương trình do Truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: http://phapluatplus.vn/truc-tiep-giao-luu-nghe-thuat-chung-tay-xoa-ngheo-phap-luat-ve-bien-gioi-bien-dao-d82323.html

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Chung tay xóa nghèo pháp luật vùng biên giới biển, đảo", được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật Nhà nước, phổ biến giáo dục về biên giới biển đảo, các hiệp định, hiệp nghị trong quản lý bảo vệ biên giới, củng cố Quốc phòng An ninh, góp phần nâng cao nhận thức về biên giới biển đảo. Đồng thời giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương khu vực biên giới biển đảo.

Đây còn là dịp để giới thiệu, tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, An ninh biên giới, cũng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp.

PLVN

Tìm kiếm:✨

  • Biên giới, Bảo vệ biên giới, Chủ quyền, An ninh, Bộ chỉ huy, Phối hợp, Tuyên truyền, Chính trị, Của các, Biển Đảo, Chung tay, Giao lưu nghệ thuật, Báo Pháp Luật Việt Nam, Vùng biên giới, Hiệp định, Đồng bào, Quốc phòng, Đảo, Chiến sĩ