Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo TH&PL: Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập 4 sở khác

Sau khi bỏ một số sở theo hướng tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc và giảm 3 cơ quan chuyên môn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo TH&PL, nguồn bài: http://thuonghieuvaphapluat.vn/bac-lieu-bo-so-ngoai-vu-sap-nhap-4-so-khac-108161

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành tại Bạc Liêu. (Ảnh: Lao động)

Cụ thể, Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở GD&ĐT với Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ.

Sáp nhập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Theo UBND tỉnh, cơ sở để sắp xếp các cơ quan nói trên là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 60 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Được biết, sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm 3 cơ quan chuyên môn; giảm 22 tổ chức bên trong (các phòng, ban); giảm 1 đơn vị trực thuộc, tinh giảm 19 biên chế…

Tuấn Kiệt

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc, Bạc Liêu, Sáp nhập, Sở văn hóa, Sắp xếp, Tỉnh Bạc Liêu, Nghị quyết, Nhiệm kỳ 2016-2021, Khóa IX, Hội đồng nhân dân, Tôn giáo, Về việc, Biên chế, Đại biểu, Ban chấp hành, Tỉnh ủy, Trung ương đảng

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét