Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Báo TNMT: Hải Phòng: Hội thảo về các giải pháp xử lý nguồn nước thải

Sở NN&PTNT TP Hải Phòng vừa phối hợp với Dự án nghiên cứu Việt-Đức về các giải pháp xử lý nguồn nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp Việt Nam (Dự án TAKIZ) tổ chức Hội thảo Dự án TAKIZ với chủ đề 'khái niệm giám sát về ô nhiễm môi trường nước và không khí'. Tham dự hội thảo có đại diện các lãnh đạo các công ty Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố, Công ty cấp nước Hải Phòng, Khu công nghiệp VSIP. Tại hội thảo, giáo sư Wolfgang Genthe cựu Trưởng phòng nghiên cứu Công ty LAR Process Anlysers AG (Đức) giới thiệu tổng quan về quan trắc giám sát trong các hệ thống xử lý nước thải; ứng dụng của phòng thí nghiệm di động (Mobilab) thu thập thông tin, xử lý các thông số về môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/hai-phong-hoi-thao-ve-cac-giai-phap-xu-ly-nguon-nuoc-thai-1261508.html

Các đại biểu tham quan phòng thí nghiệm di động Mobilab.

Các đại biểu được giới thiệu kết quả quan trắc ở Bạc Liêu và một số tỉnh của Việt Nam; quản lý nước hiệu quả, mặt bằng năng lượng cho các khu công nghiệp ở Việt Nam. Các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp tham khảo những kinh nghiệm trong quan trắc, xử lý nước nguồn nước thải ở các khu công nghiệp trên thế giới và một số tỉnh bạn để có thể ứng dụng, trên địa bàn thành phố.

Đăng Hùng

Tìm kiếm:✨

  • Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Di động, Thông tin, Việt nam, Nước thải, Các khu công nghiệp, Dự án, Nguồn nước, Đăng Hùng, Khu công nghiệp VSIP, Ở Việt Nam, Hội thảo về, Xử lý nước thải, Nước thải công nghiệp, Thủy lợi, Nước sinh hoạt, Hệ thống cấp nước, Nhà máy nước, Phòng thí nghiệm, Khu công nghiệp, Hội thảo