Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo Tổ Quốc: Bạc Liêu chính thức sáp nhập Sở VHTTDL và Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số nội dung khác.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bac-lieu-chinh-thuc-sap-nhap-so-vhttdl-va-so-thong-tin-va-truyen-thong-20181103102258509.htm

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, Bạc Liêu sẽ hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành lập Ban Dân tộc-Tôn giáo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

HĐND tỉnh Bạc Liêu đã họp và ban hành nghị quyết về việc sáp nhập các cơ quan. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Theo Cổng thông tin Chính phủ, sau khi sắp xếp lại các cơ quan trên, Bạc Liêu đã giảm được 22 tổ chức bên trong, giảm 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 1 đơn vị trực thuộc sở.

Về biên chế, sau khi tiến hành sắp xếp, giảm được 19 biên chế. Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh sau khi sắp xếp còn 16 sở, ngành, giảm 3 sở.

Báo Bạc Liêu cho hay, tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề nghị UBND tỉnh làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị đã được sắp xếp; quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ cho người lao động dôi dư.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Sở Tài chính được điều động nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Thời gian qua, một loạt địa phương đã sáp nhập các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện như Hà Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Trị... Về sáp nhập Sở VHTTDL và Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài Bạc Liêu còn có tỉnh Quảng Trị./.

Thái Tùng

Tìm kiếm:✨

  • Bạc Liêu, Sắp xếp, HĐND tỉnh, Đại biểu, Sáp nhập, Nghị quyết, Sở thông tin truyền thông, Kỳ họp, Sở VHTTDL, Khóa IX, Tỉnh Bạc Liêu, Lê Tấn Cận, Hội đồng nhân dân, Báo Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân, Sau khi, Thái Tùng, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Viên chức, Cổng thông tin, Tờ trình, Tôn giáo

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét