Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo VTC: Bạc Liêu không còn Sở Ngoại vụ

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ và chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/bac-lieu-khong-con-so-ngoai-vu-d436381.html

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 2/11, các đại biểu thông qua nghị quyết về việc sắp xếp một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Khoa học và Công nghệ được sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông được sáp nhập thành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Bạc Liêu.

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng thông qua việc bỏ Sở Ngoại vụ và chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh.

THANH TIẾN

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc, Bạc Liêu, UBND Tỉnh, Sắp xếp, Tỉnh Bạc Liêu, Sáp nhập, Khóa IX, Hội đồng nhân dân, Nghị quyết, Nhiệm kỳ 2016-2021, Tôn giáo, Về việc, Khoa học công nghệ, Đại biểu, Sở văn hóa, Nhiệm kỳ