Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Báo Zing: Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, sáp nhập 4 sở khác

Sau khi bỏ một số sở theo hướng tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc và giảm 3 cơ quan chuyên môn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: http://news.zing.vn/bac-lieu-bo-so-ngoai-vu-sap-nhap-4-so-khac-post889212.html

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, Bạc Liêu bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở GD&ĐT với Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ.

Sở GD&ĐT Bạc Liêu sẽ được sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Việt Tường.

Sáp nhập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Bạc Liêu. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ được chuyển về Ban Dân tộc để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và tinh giảm gần 20 biên chế.

Sở GD&ĐT nằm trong khu hành chính tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc, Sở GD, Bạc Liêu, Việt Tường, Sáp nhập, Khu Hành, Nhiệm kỳ 2016-2021, Khóa IX, Tinh giảm, Sau khi, Google maps, Tôn giáo, Hội đồng nhân dân, Khoa học công nghệ, Biên chế, Đại biểu, Sở văn hóa

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét