Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Báo Đấu Thầu: Bạc Liêu sắp sơ tuyển dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bạc Liêu vừa cho biết, từ ngày 23/4 - 3/5/2019 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP. Bạc Liêu theo hình thức PPP.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-tu/bac-lieu-sap-so-tuyen-du-an-thay-the-den-chieu-sang-cong-cong-95959.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 48 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức hợp đồng BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ). Thời gian thực hiện Dự án theo dự kiến là từ nay đến năm 2020; thời gian nhà đầu tư vận hành, khai thác là 15 năm (từ năm 2020 đến hết năm 2034). Dự kiến, Dự án sẽ được mở sơ tuyển lúc 9h30 ngày 3/5/2019; hình thức sơ tuyển nhà đầu tư là rộng rãi trong nước.

Bích Thảo

Tìm kiếm:✨

  • Phát hành, Bích Thảo, Hồ sơ, Dự án, BTL, Internet, Minh họa, Đầu tư, Đèn chiếu sáng, Bạc Liêu, Dự án đầu tư, Chuyển giao, Xây dựng, Vận hành, Khai thác, Hợp đồng, Chiếu sáng, Vốn đầu tư, Ban quản lý dự án