Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: BẠC LIÊU KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012- 2018, ngày 10/4 Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu do ông Nguyễn Huy Thái - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với các ngành chức năng của tỉnh và UBND thành phố Bạc Liêu. Qua đó, đánh giá công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/4/bac-lieu-kho-khan-trong-cong-tac-giam-ngheo-vung-dan-toc-thieu-so-/231699

Tìm kiếm:✨

  • Đại biểu quốc hội, Giám sát, Pháp luật, Chính sách, Ủy ban nhân dân, Nguyễn Huy Thái, Làm việc, Bạc Liêu, Công tác, Quốc gia, Thượng thư, Xóa đói, Hộ nghèo, Vùng dân tộc, Bố chánh, Tri phủ, Quần thần, Quan lại, Sứ bộ