Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Báo Chính Phủ: Hỗ trợ Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định 547/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/ho-tro-bac-lieu-phong-chong-dich-benh-thuy-san/365963.vgp

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 100 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận và sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Minh Hiển, Dịch bệnh, Vương Đình Huệ, Bạc Liêu, Dự trữ, Nguồn hàng, Ảnh minh họa, Thủy sản, Hóa chất, Thu tiền, Xuất, Phó thủ tướng, Hiện hành, Nông thôn, Nông nghiệp