Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Báo Công Luận: Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận hơn 500 cổ vật, hiện vật quý

Hơn 500 hiện vật, cổ vật quý do nhà sưu tập hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã được trưng bày, giới thiệu đến với công chúng trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/bao-tang-tinh-bac-lieu-tiep-nhan-hon-500-co-vat-hien-vat-quy-post62217.html

Các cổ vật nhà sưu tập hiến tặng Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu được trưng bày, giới thiệu đến công chúng.

Trong đó, nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn đã hiến tặng 519 cổ vật, hiện vật các loại của các thời kỳ lịch sử như văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đông Sơn có niên đại từ 700 – 500 năm trước Công Nguyên, các hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XI – XX; tiền xu các thời vua Nguyễn như: Thiệu Trị, Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức…

Ông Lê Thanh Tự, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác sưu tầm hiện vật còn hạn chế thì việc hiến tặng những cổ vật, hiện vật với số lượng lớn có giá trị như trên là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, nhân văn.

Việc làm này góp phần làm phong phú thêm kho hiện vật của bảo tàng cũng như đa dạng hóa trưng bày đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí ngày càng cao của khách tham quan, nhất là nhân dân địa phương không có điều kiện tham quan, du lịch xa.

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ trân trọng bảo quản và phát huy giá trị các sưu tập hiện vật này, đồng thời nghiên cứu làm rõ thêm các giá trị của chúng để phục vụ tốt công tác trưng bày, tuyên truyền hiệu quả cũng như đáp ứng nguyện vọng và mục đích của các nhà sưu tập.

Minh Luân

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Ngọc Ẩn, Văn hóa Sa Huỳnh, Hiến tặng, Cổ vật, Hiện vật, Văn hóa Đông Sơn, Sưu tập, Thiệu Trị, Bạc Liêu, Bảo tàng, Niên đại, Tự Đức, Minh Mạng, Tiền xu, Gia Long