Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Báo Công Luận: Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Công văn gửi các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/huong-ung-ngay-dai-duong-the-gioi-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2019-post62071.html

Ngày Đại dương Thế giới năm 2019 với chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans). (Ảnh minh họa)

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (ngày 5/6) năm 2019 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc gây tác hại hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 8/6 hàng năm) do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans) là lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, đối với các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với các nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu…

Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

Đối với hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như: Kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; Tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp. Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải đồng thời tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí. Tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác.

Đồng thời, đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên phạm vi cả nước.

Trong đó, tổ chức các hoạt động kêu gọi sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa. Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí.

Phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; Hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

P.V

Tìm kiếm:✨

  • Năm 2019, Lan tỏa, Hưởng ứng, Phát động, Kết nối, Chủ đề, Triển khai, Thành phố, Hải đảo, Tuần lễ Biển, Bạc Liêu, Tuần lễ, Tài nguyên, Đại dương, Khí thải