Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Báo Đấu Thầu: Hết 6 tháng, 28 địa phương không giải ngân được vốn ODA

Theo số liệu Bộ Tài chính báo cáo tại Văn bản số 7451/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ 6 tháng đầu năm 2019, ước lũy kế giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn cấp phát từ ngân sách trung ương 6 tháng đầu năm đạt 4.179,707 tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch Quốc hội giao và 12,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/dau-tu/het-6-thang-28-dia-phuong-khong-giai-ngan-duoc-von-oda-103836.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mức giải ngân này thấp hơn cùng kỳ năm 2018 (6 tháng đầu năm 2018 đạt 17,48% kế hoạch Quốc hội giao và 19,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, 8/59 địa phương được giao kế hoạch vốn nước ngoài có tỷ lệ giải ngân trên 30% (Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Yên, TP.HCM, Bình Dương, Trà Vinh, Kiên Giang và Bạc Liêu); 11 bộ ngành trung ương được giao kế hoạch vốn đều giải ngân dưới 30%; 28 địa phương giải ngân ODA bằng 0%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chậm tiến độ giải ngân vốn ODA do nhiều nguyên nhân, như vướng mắc trong công tác kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài; tính sẵn sàng của các dự án thấp; vướng mắc trong thủ tục và thẩm định cho vay lại; vướng mắc trong thủ tục giải ngân, rút vốn…

Minh Thư

Tìm kiếm:✨

  • Oda, Giải ngân, Vốn nước ngoài, Bộ tài chính, Tiến độ, Quốc hội, Trái phiếu chính phủ, Cấp phát, Vốn, Thủ tướng chính phủ, Chậm, Ngân sách nhà nước, Vốn đầu tư, Bạc Liêu, Trà Vinh