Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Báo SGGP: Thị xã Giá Rai vi phạm chế độ tài chính nhiều tỷ đồng

Ngày 1-7, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết cơ quan này vừa kết thúc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và mua sắm công trên địa bàn thị xã Giá Rai giai đoạn 2015 - 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/thi-xa-gia-rai-vi-pham-che-do-tai-chinh-nhieu-ty-dong-602399.html

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện UBND thị xã Giá Rai chi tạm ứng phục vụ cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư XDCB, mua sắm công với số tiền trên 22,7 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư không có thủ tục hồ sơ, chi cho công tác thường xuyên khác kéo dài nhiều năm mà không thể bố trí vốn để thanh toán với số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phân bổ bổ sung các khoản chi không cân đối của dự toán được giao cho các đơn vị chưa phù hợp mục đích sử dụng với số tiền gần 3 tỷ đồng...

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo quy định. Trong đó, có vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (trong giai đoạn thanh tra).

TẤN THÁI

Tìm kiếm:✨

  • XDCB, UBND thị xã Giá Rai, Kiểm điểm, Giá Rai, Dự toán, Bạc Liêu, Thị xã, Thanh toán, Khoản chi, Tạm ứng, Thủ tục, Hồ sơ, Đầu tư xây dựng, Thanh tra, Bố trí