Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Báo Người Lao Động : Bổ nhiệm cán bộ dính kỷ luật làm Trưởng Ban Tuyên giáo

Việc bổ nhiệm ông Long Quang Dũng, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), làm trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy này đang gây tranh cãi bởi ông Dũng chưa hết thời hạn kỷ luật cảnh cáo đảng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/bo-nhiem-can-bo-dinh-ky-luat-lam-truong-ban-tuyen-giao-huyen-20190906093944448.htm

"Đúng là ông Long Quang Dũng bị kỷ luật cảnh cáo đảng từ tháng 3-2019 và xin từ chức chủ tịch HĐND huyện vào tháng 7-2019. Từ tháng 7 đến nay, ông chỉ còn chức vụ trong Đảng là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình. Việc Huyện ủy Hòa Bình điều động, bổ nhiệm thực chất là phân công nhiệm vụ trong Đảng. Chúng tôi căn cứ vào các quy định trong công tác cán bộ của Đảng để điều động, bổ nhiệm ông Dũng.

Ảnh: Báo Pháp Luật TP HCM

Cụ thể, việc bổ nhiệm ông Dũng căn cứ theo Quy định số 03-QĐi/HU ngày 16-8-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định này được cụ thể hóa từ Quy định 1857 của Tỉnh ủy Bạc Liêu và Quy định 105 của Trung ương năm 2017 về phân cấp quản lý cán bộ. Theo đó, cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm…

Trong khi đó, chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện không cao hơn chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy của ông Dũng. Từ đó, chúng tôi khẳng định việc điều động, bổ nhiệm ông Dũng là đúng quy định của Đảng".

(Bà MAI CẨM GIANG, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Bìn,h giải thích trên Báo Pháp Luật TP HCM ngày 6-9 về việc bổ nhiệm ông Long Quang Dũng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐND huyện này - làm trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện).

Tìm kiếm:✨

  • Long Quang Dũng, HĐND huyện Hòa Bình, Huyện ủy Hòa Bình, Tuyên giáo, Huyện ủy, Cảnh cáo, Bạc Liêu, Tỉnh ủy Bạc Liêu, Ban tuyên giáo, Phân cấp quản lý, Báo pháp luật tp hcm, Bổ nhiệm, Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Kỷ luật, Ban thường vụ, Đảng, Điều động, Từ chức, Chức vụ