Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Bạc Liêu cảnh báo ô nhiễm môi trường và ATTP từ dịch tả lợn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bac-lieu-canh-bao-o-nhiem-moi-truong-va-attp-tu-dich-ta-lon

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Lợn, Bạc Liêu, An toàn thực phẩm, Ô nhiễm môi trường, Cảnh báo