Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Bạc Liêu phấn đấu 76.000 ha lúa được bao tiêu đầu ra

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bac-lieu-phan-dau-76000-ha-lua-duoc-bao-tieu-dau-ra

Tìm kiếm:✨

  • Bao tiêu, Bạc Liêu, Đầu ra, Lúa, Phấn đấu