Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Phải đóng quỹ mới được nhận thẻ BHYT

Từ nhiều năm qua, mỗi lần nhận thẻ bảo hiểm y tế, người dân xã bãi ngang Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đều phải đóng một khoản quỹ cho địa phương. Hộ ít nhất từ 50 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng, hộ nhiều thì đóng đến 200 ngàn đồng. Hơn nữa, mặc dù đã là tháng 8 năm 2019, nhưng còn rất nhiều người dân ở Vĩnh Hậu vẫn chưa nhận được thẻ Bảo hiểm y tế chỉ vì không có tiền đóng quỹ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phai-dong-quy-moi-duoc-nhan-the-bhyt

Đây là những người dân đã phải nộp tiền mới được nhận thẻ BHYT

Việc các hộ dân xã Vĩnh Hậu phải đóng quỹ mới được nhận thẻ bảo hiểm y tế diễn ra nhiều năm qua. Thế nhưng, người dân không biết đó là quỹ gì.

Giải thích với phóng viên về những khoản thu trên, Trưởng ban Nhân dân ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình cho biết chủ trương chung là các hộ đều thực hiện quỹ an sinh.

Các hộ đều phải thực hiện các khoản an sinh khi nhà nước cần, hộ ít thì 50.000 đồng, hộ nhiều 100.000 đồng. Việc nhiều người chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế là do thông tin ghi trên thẻ sai hoặc người dân đi làm ăn xa. Riêng khoản hỗ trợ tiền điện đối với hộ dân tộc Khmer 30.000 đồng/hộ/tháng, UBND xã thông báo giữ lại để đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, đối với hộ cận nghèo, hộ nghèo, xã chỉ đạo không vận động đóng góp các quỹ an sinh nhưng các đoàn thể có vận động quỹ.

Theo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Bình, tình trạng yêu cầu đóng quỹ an sinh khi phát thẻ bảo hiểm y tế đã được phòng làm việc với Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hậu đề nghị địa phương chấn chỉnh, đồng thời giao cho Bảo hiểm xã hội huyện khẩn trương thực hiện ngay việc cấp phát thẻ bảo hiểm cho người dân theo quy định. Hiệncòn hơn 500 thẻ bảo hiểm y tế đang bị giữ ở UBND xã Vĩnh Hậu, trong đó có nhiều trường hợp người dân không đến nhận vì không có tiền đóng quỹ. Trước bức xúc của người dân, UBND huyện Hòa Bình sẽ kiểm tra và sẽ xử lý theo quy định nếu có sai phạm./.

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh Hậu, UBND xã Vĩnh Hậu, Đóng quỹ, UBND huyện Hòa Bình, Bảo hiểm y tế, Bạc Liêu, An sinh, Phòng Lao động, Thẻ, Khmer, Hòa bình, Cấp phát, Tiền điện, Hộ nghèo, Cận, Phòng làm việc, Nếu có, Đảng ủy, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm