Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Báo Công Luận: Huyện Đông Hải - Bạc Liêu: 'Sức bật' từ phong trào xây dựng Nông thôn mới

Nhờ tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có nhiều đổi mới, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Kết quả đó chính là 'sức bật' để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã đề ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/huyen-dong-hai--bac-lieu-suc-bat-tu-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi-post69367.html

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới, đến nay, huyện Đông Hải đã có những thay đổi tích cực với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định.

Cụ thể, tính tới năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 47 đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,47%, ước đến cuối năm 2019 giảm còn dưới 4%; số trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện là 12/40 trường; các trạm y tế xã cơ bản đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh yêu cầu của người dân với 10/10 trạm y tế đạt chuẩn. Đặc biệt, hệ thống giao thông trên địa bàn được triển khai đồng bộ, nhiều đường trục xã, liên xã được bê tông cứng hóa đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của người dân.

Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương còn tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng Nông thôn mới, phát triển các tổ chức sản xuất tập thể, thành lập thêm các tổ hợp tác và hợp tác xã, áp dụng và nhân rộng nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, toàn huyện có 12 hợp tác xã với 582 thành viên, đa số các hợp tác xã nông nghiệp đều hoạt động đảm bảo, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên.

Nói về sự phát triển trên, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết: Xây dựng Nông thôn mới là một chương trình lớn mang tính tổng thể, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị. Mục đích chính của chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người hưởng thụ. Vì vậy, muốn chương trình thành công phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ chủ trương, cơ chế chính sách, tầm quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới.

Nhiều người dân huyện Đông Hải đóng góp vật tư, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Thực tiễn cho thấy, những năm qua huyện Đông Hải đã vận dụng đúng đắn và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Từ đây, các hoạt động chính sách do huyện Đông Hải phổ biến đều được người dân đồng tình, ủng hộ, nhiều người dân tích cực tham gia vào việc thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới như tự nguyện hiến đất, đóng góp vốn, ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường.

Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì địa phương cũng tập trung mở các cao điểm với những công trình phần việc và thời gian kết thúc cụ thể, tạo nhiều phong trào, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Nhất là chủ động chọn những tiêu chí dễ, những tiêu chí đầu tư ít vốn làm trước. Đặc biệt, chú ý những tiêu chí bức xúc, có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Cũng theo ông Túy cho biết, để địa phương tiếp tục phát triển, thời gian tới huyện Đông Hải sẽ tập trung đảm bảo bền vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, nhất là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng tập trung, toàn diện trên cơ sở những lợi thế của địa phương.

Minh Luân

Tìm kiếm:✨

  • Đông Hải, Bạc Liêu, Bùi Minh Túy, UBND huyện Đông Hải, MTQG, Sức bật, Bạc Liêu, Thủy nông, Đời sống vật chất, Nông thôn, Trạm y tế, Hợp tác xã, Đường trục, Phong trào, Nội đồng, Liên xã, Hộ nghèo, Thu nhập bình quân đầu người, Phần việc, Diện mạo, Công trình giao thông