Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo Công Luận: Khai thác tiềm năng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2019, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đã tập trung mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/khai-thac-tiem-nang-thuc-day-kinh-te--xa-hoi-phat-trien-post69913.html

Một trong những điểm nhấn của huyện Hòa Bình thời gian qua là về lĩnh vực kinh tế có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, việc chuyển giao công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông – khuyến ngư, đầu tư xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân.

Thủy sản là thế mạnh phát triển kinh tế của huyện Hòa Bình.

Cụ thể, chỉ tính trong 9 tháng năm 2019, tổng sản lượng thu hoạch lúa của toàn huyện là 131.590 tấn; rau màu 18.000 tấn; muối 6.610 tấn; khai thác và nuôi trồng thủy sản 40.637 tấn, đạt 71,67% kế hoạch và đạt 103,14% so với cùng kỳ (sản lượng tôm là 22.510 tấn, đạt 68,63% kế hoạch).

Về hoạt động xây dựng Nông thôn mới cũng được nhân dân tích cực tham gia thực hiện, kết cấu hạ tầng Nông thôn ngày càng phát triển. Đến nay, xã Vĩnh Mỹ B đã đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Vĩnh Bình đạt 19/19 tiêu chí (đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới); các xã còn lại hầu hết đạt từ 10 – 14 tiêu chí.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, cung – cầu các loại hàng hóa thiết yếu được đảm bảo; mạng lưới kinh doanh và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, mở rộng cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Hiện nay, toàn huyện có 01 Trung tâm thương mại và 06 chợ đang hoạt động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.139,241 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, huyện Hòa Bình còn luôn quan tâm đến việc thực hiện tốt các lĩnh vực y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể dục – thể thao, nhất là công tác chăm lo cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và ổn định chính trị xã hội tại địa phương.

Ông Dương Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình.

Nói về vấn đề này, ông Dương Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho biết, cùng với việc phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phục vụ phát triển sản xuất thì công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giải pháp về việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực cũng là lĩnh vực được huyện Hòa Bình đặc biệt chú trọng quan tâm trong quá trình phát triển của mình.

Theo đó, ngoài việc đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, huyện Hòa Bình còn giới thiệu, tạo việc làm mới cho 2.758 lao động; tổ chức vận động “Quỹ vì người nghèo và quỹ an sinh xã hội” được 09 tỷ 320 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 55 căn nhà tình nghĩa; cấp quà cho 1.579 hộ nghèo với số tiền 631,6 triệu đồng...

Đặc biệt, phong trào giúp đỡ hộ nghèo cũng được địa phương triển khai tích cực và phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện. Đến nay có 33 đơn vị ngành huyện giúp đỡ 66 hộ với số tiền 237,8 triệu đồng và xã, thị trấn giúp đỡ 846 hộ với số tiền 1,224 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được, tin rằng huyện Hòa Bình sẽ sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa diện mạo địa phương không ngừng phát triển.

Minh Luân

Tìm kiếm:✨

  • Dương Văn Thới, UBND huyện Hòa Bình, Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Bình, Khuyến ngư, Nông thôn, Hộ nghèo, Thủ công nghiệp, Bạc Liêu, An sinh xã hội, Khuyến nông, Rau màu, Người nghèo, Tổng sản lượng, Hòa bình, Người dân tộc thiểu số, Tình nghĩa, Thiết yếu, Gia đình chính sách, Dạy nghề