Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo Công Lý: Bạc Liêu: Thanh tra kiến nghị xử lý các sai phạm tại huyện Vĩnh Lợi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến một số sai phạm tại UBND huyện Vĩnh Lợi.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/ban-doc/bac-lieu-thanh-tra-kien-nghi-xu-ly-cac-sai-pham-tai-huyen-vinh-loi-316544.html

Ông Huỳnh Minh Ứng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ký thông báo Kết luận thanh tra trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí, đầu tư xây dựng và mua sắm trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi giai đoạn từ năm 2015 -2018 vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm phải thu hồi nhiều tỷ đồng. Cụ thể:

Trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, quản lý các nguồn kinh phí quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công đối với các cơ quan trực thuộc đơn vị cấp, huyện này để xảy ra vi phạm với số tiền kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Giải quyết các tờ trình bổ sung kinh phí phát sinh không dựa vào quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí được giao theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính số tiền hơn 13 tỷ đồng.

UBND huyện Vĩnh Lợi chi tiếp khách không đảm bảo thủ tục, hồ sơ thanh toán hơn 3 tỷ đồng. Bổ sung phát sinh chi cho Thường trực HĐND và UBND ngoài chế độ tài chính quy định với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Kết luận Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

Ngoài ra, UBND huyện Vĩnh Lợi tạm ứng ngân sách (chủ yếu là giai đoạn 2011 - 2015) chi không có hồ sơ tại công trình cầu chữ Y, xã Châu Thới số tiền 5 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng để xây dựng điện gió số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện báo cáo để Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến xử lý phù hợp theo quy định. Huyện Vĩnh Lợi còn cho 2 doanh nghiệp ứng ngân sách sai quy định, đến nay chưa hoàn ứng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Kiệt tạm ứng đến nay công trình đã thanh toán nhưng chưa hoàn ứng 490 triệu đồng. Đối với các khoản ứng ngân sách cho 3 doanh nghiệp nói trên, thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị thu hồi trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Bệnh canh đó, còn có các khoản tạm ứng khác là 8,5 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh cho rằng cần phải thanh quyết toán hoặc thu hồi nộp ngân sách theo quy định.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng phát hiện UBND huyên Vĩnh Lợi cử một số người đã nghỉ hưu, doanh nghiệp tổ chức học tập kinh nghiệm bằng nguồn ngân sách, cử một số đoàn đi học tập kinh nghiệm nhưng thực tế lồng ghép tham quan thắng cảnh, địa điểm du lịch ngoài tỉnh và thanh toán chưa đảm bảo thủ tục theo quy định.

UBND huyện Vĩnh Lợi nơi xảy ra sai phạm

Từ nhiều sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể UBND huyện Vĩnh Lợi và các cá nhân tại thời điểm phụ trách, trọng tâm là Chủ tịch UBND huyện với vai trò trách nhiệm người đứng đầu, trong công tác điều hành, quản lý các nguôn kinh phí; quản lý đầu tư xây dụng và mua sắm công chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Thành Nhớ

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi, Huỳnh Minh Ứng, Vĩnh Lợi, Châu Thới, Bạc Liêu, Cầu chữ Y, Tạm ứng, Nộp ngân sách, Ứng, Điện gió, Kiểm điểm, Sai phạm, Thiếu sót, Thắng cảnh, Thanh tra, Kiến nghị, Tiếp khách, Thu hồi, Kinh phí