Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Báo Người Đưa Tin: Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi thời điểm vi phạm

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi tại thời điểm phụ trách.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Đưa Tin, nguồn bài: https://nguoiduatin.vn/thanh-tra-tinh-bac-lieu-kien-nghi-kiem-diem-chu-tich-huyen-vinh-loi-thoi-diem-vi-pham-a452691.html

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi giai đoạn từ năm 2015 đến 2018 vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, đối với UBND huyện Vĩnh Lợi trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, quản lý các nguồn kinh phí quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công đối với các cơ quan trực thuộc đơn vị cấp, huyện này để xảy ra vi phạm với số tiền kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Việc giải quyết các tờ trình bổ sung kinh phí phát sinh không dựa vào quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí được giao theo quy định của Chính phủ và bộ Tài chính số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Chi tiếp khách không đảm bảo thủ tục, hồ sơ thanh toán hơn 3 tỷ đồng; bổ sung phát sinh chi cho Thường trực HĐND và UBND ngoài chế độ tài chính quy định số tiền hơn 4 tỷ đồng…

Những hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành ngân sách của UBND huyện, trách nhiệm chính là Chủ tịch UBND tại thời điểm phụ trách, bổ sung kinh phí không dựa vào quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị, chi không kiểm soát so với dự toán được giao dẫn đến thiếu thì bổ sung.

Quản lý điều hành ngân sách chưa chặt chẽ, đơn vị cấp dưới vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền ngân sách Nhà nước, cần phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Từ đó, Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Lợi tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đúng theo quy định.

Đối với UBND huyện Vĩnh Lợi cần chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị trực thuộc và UBND xã, thị trấn trong thời gian qua.

Tăng cường trong việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính nhằm khắc phục tính ỷ lại sử dụng thiếu kinh phí hàng năm thì được ngân sách bổ sung như đã qua.

Chấn chỉnh những thiếu sót đối với các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn có liên quan trong quá trình được giao nhiệm vụ chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng các công trình nêu trên.

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể UBND huyện Vĩnh Lợi và các cá nhân tại thời điểm phụ trách.

Trọng tâm là Chủ tịch UBND huyện với vai trò trách nhiệm người đứng đầu, trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dụng và mua sắm công chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thu hồi đối với những đơn vị có trách nhiệm nộp các khoản vi phạm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Kiến nghị khắc phục đối với số tiền tạm ứng ngân sách tỉnh hơn 8, 7 tỷ đồng…

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi, Chủ tịch huyện, Kiểm điểm, Bạc Liêu, Thiếu sót, Tạm ứng, Nộp ngân sách, Tự chủ, Ỷ lại, Giao quyền, Quản lý tài chính, Đầu tư xây dựng, Chấn chỉnh, Kiến nghị, Trực thuộc, Kinh phí, Tiếp khách, Chánh thanh tra