Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Kỷ luật khiển trách Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ông Võ Tấn Lực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, vừa ký Quyết định số 71-QĐ/UBKTHU kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Tô Thanh Tân, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Lợi (nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/phap-luat/ky-luat-khien-trach-pho-truong-phong-kinh-te-ha-tang-huyen-vinh-loi-bac-lieu-20191023205259280.htm

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi, xét tự kiểm điểm của ông Tô Thanh Tân; Tờ trình số 14-TTr/ĐU, ngày 4/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy, với vai trò Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, làm chủ đầu tư sửa chữa hai công trình (Nhà Văn hóa ấp Trung Hưng II và Thanh Hưng II), trong quá trình thực hiện, ông Tân buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để công trình sửa chữa không đúng theo dự toán.

Từ những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, ông Tô Thanh Tân đã vi phạm Điều 8, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 17 và điểm d, khoản 1, Điều 30 của Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quyết định thi hành kỷ luật ông Tô Thanh Tân, Phó trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Vĩnh Lợi; nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi bằng hình thức Khiển trách về mặt Đảng.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Võ Tấn Lực, Quy định số 47-QĐ/TW, Phòng Kinh tế, Tô Thanh Tân, Quy định số 102-QĐ/TW, Vĩnh Lợi, Khiển trách, Bạc Liêu, Tự kiểm điểm, Huyện ủy, Thi hành kỷ luật, Phó bí thư, Khuyết điểm, Kỷ luật, Ban chấp hành trung ương, Buông lỏng, Đảng viên, Đoàn kiểm tra, Bộ chính trị, Chủ nhiệm