Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo Công Luận: Huyện Vĩnh Lợi phấn đấu 7/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019

Sau 08 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) có 3/7 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm 2019, huyện Vĩnh Lợi sẽ phấn đấu 7/7 xã về đích Nông thôn mới và cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện Nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/huyen-vinh-loi-phan-dau-7-7-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-trong-nam-2019-post70170.html

Từ khi Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai, hầu hết các xã của huyện Vĩnh Lợi đều có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, sau 08 năm (2011 – 2019) phấn đấu, huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu trên, diện mạo nông thôn của huyện Vĩnh Lợi có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Nhiều đường trục xã, liên xã được bê tông cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 45,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,22% (952 hộ), ước đến cuối năm 2019 giảm còn dưới 4% (502 hộ); số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện là 18/28 trường; mạng lưới y tế tiếp tục phát triển với 7/7 trạm y tế đạt chuẩn; lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Đặc biệt, hệ thống giao thông trên địa bàn được triển khai đồng bộ, nhiều đường trục xã, liên xã được bê tông cứng hóa đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, địa phương còn tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng mới, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, thành lập thêm các hợp tác xã, áp dụng và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Nhìn chung, các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát huy vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, tạo điều kiện cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ đầu ra, góp phần ổn định giá. Hiện toàn huyện cũng có 17 hợp tác xã nông nghiệp với 570 thành viên, đa số các hợp tác xã đều hoạt động hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc, bí quyết thành công của địa phương trong phong trào xây dựng Nông thôn mới là đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo trong huy động sức dân. Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trường trạm, đường giao thông thì điều quan trọng nhất trong thực hiện Nông thôn mới là xây dựng tinh thần của người dân, phải làm cho người dân thấy được vai trò chủ thể của mình. Từ đó, để người dân phát huy tinh thần tự lực, dân chủ, chủ động trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát huy vai trò làm chủ thực sự của người dân.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, trên địa bàn huyện cũng đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Điển hình như mô hình xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp; mô hình khu dân cư tự quản, mô hình nuôi heo đất xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện vươn lên trong học tập; hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Cũng theo ông Phúc cho biết, đến nay Vĩnh Lợi có 3/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Châu Thới, Châu Hưng và Vĩnh Hưng A. Còn lại 4 xã đều đạt từ 17 đến 19 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2019, huyện sẽ hoàn thành 7/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Minh Luân

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh Lợi, Từ Minh Phúc, UBND huyện Vĩnh Lợi, Kinh tế tập thể, Châu Thới, Châu Hưng, Đường trục, Liên xã, Nông thôn, Hợp tác xã, Bạc Liêu, Vươn lên, Về đích, Tự lực, Khuyến học, Phấn đấu, Tự quản, Thu nhập bình quân đầu người, Bê tông, Chuẩn